Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielczy Bank Ludowy w Zakrzewie

Centrala - Zakrzewo