Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Wieleniu

Centrala - Wieleń