Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kleszczowie

Centrala - Kleszczów
Oddział w Klukach - Kluki
Oddział w Sulmierzycach - Sulmierzyce