Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Małej Wsi

Centrala - Mała Wieś