Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Gąbinie

Centrala - Gąbin
Oddział w Szczawinie Kościelnym - Szczawin Kościelny