Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy "Wspólna Praca" w Kutnie

Centrala - Kutno
Oddział w Krzyżanowie - Krzyżanów
Oddział w Oporowie - Oporów