Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy

Centrala - Łęczyca
Oddział w Witoni - Witonia
Oddział w Piątku - Piątek
Oddział w Daszynie - Daszyna