Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy)

Centrala - Łęczyca
Oddział w Witoni - Witonia
Oddział w Piątku - Piątek
Oddział w Daszynie - Daszyna