Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy Ziemi Łęczyckiej w Łęczycy)

Centrala - Łęczyca
O. w Witoni - Witonia
O. w Piątku - Piątek
O. w Daszynie - Daszyna