Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy "MAZOWSZE" w Płocku

Centrala - Płock
Oddział w Radzanowie - Radzanowo
Oddział w Sannikach - Sanniki
Filia w Słubicach (Oddział w Sannikach) - Słubice
Oddział w Brudzeniu Dużym - Brudzeń Duży
Oddział w Zawidzu - Zawidz
Oddział w Drobinie - Drobin
Oddział w Bielsku - Bielsk
Oddział w Pacynie - Pacyna