Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy "MAZOWSZE" w Płocku)

Centrala - Płock
O. w Radzanowie - Radzanowo
O. w Sannikach - Sanniki
F. w Słubicach (O. w Sannikach) - Słubice
O. w Brudzeniu Dużym - Brudzeń Duży
O. w Zawidzu - Zawidz
O. w Drobinie - Drobin
O. w Bielsku - Bielsk
O. w Pacynie - Pacyna