Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY

Centrala - Poznań
Oddział w Dopiewie - Dopiewo
Oddział w Komornikach - Komorniki
Oddział w Luboniu - Luboń
Oddział w Rokietnicy - Rokietnica
Oddział w Suchym Lesie - Suchy Las
Oddział w Tarnowie Podgórnym - Tarnowo Podgórne
Oddział w Poznaniu - Poznań
Oddział w Lesznie - Leszno