Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Mosinie

Centrala - Mosina