Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Gnieźnie

Centrala - Gniezno