Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Kórniku

Centrala - Kórnik