Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy Pojezierza Międzychodzko - Sierakowskiego w Sierakowie

Centrala - Sieraków