Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Spółdzielczy Bank Ludowy im.Ks.P.Wawrzyniaka

Centrala - Śrem
Oddział w Dolsku - Dolsk
Oddział w Książu Wielkopolskim - Książ Wielkopolski