Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Jarosławiu

Centrala - Jarosław
Oddział w Wiązownicy - Wiązownica
Centrala - Roźwienica