Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Przeworsku

Centrala - Przeworsk
Oddział w Jaworniku Polskim - Jawornik Polski