Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Białobrzegach

Centrala - Białobrzegi
Oddział w Przytyku - Przytyk