Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Południowo-Mazowiecki Bank Spółdzielczy w Jedlińsku

Centrala - Jedlińsk