Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Lipsku

Centrala - Lipsko