Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Przysusze

Centrala - Przysucha
Oddział w Drzewicy - Drzewica
Oddział w Odrzywole - Odrzywół
Oddział w Potworowie - Potworów
Oddział w Wieniawie - Wieniawa
Filia w Rusinowie - Rusinów
Filia w Gielniowie - Gielniów
Filia w Borkowicach - Borkowice
Oddział w Nowym Mieście n/Pilicą - Nowe Miasto nad Pilicą
Filia w Klwowie (Oddział w Potworowie) - Klwów
Filia w Gowarczowie (Oddział w Drzewicy) - Gowarczów