Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Przysusze)

Centrala - Przysucha
O. w Drzewicy - Drzewica
O. w Odrzywole - Odrzywół
O. w Potworowie - Potworów
O. w Wieniawie - Wieniawa
F. w Rusinowie - Rusinów
F. w Gielniowie - Gielniów
F. w Borkowicach - Borkowice
O. w Nowym Mieście n/Pilicą - Nowe Miasto nad Pilicą
F. w Klwowie (O. w Potworowie) - Klwów
F. w Gowarczowie (O. w Drzewicy) - Gowarczów