Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Błażowej

Centrala - Błażowa
Oddział w Hyżnem - Hyżne