Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim)

Centrala - Głogów Małopolski
Oddział w Dzikowcu - Dzikowiec
Oddział w Świlczy - Świlcza
Oddział w Markowej - Markowa
Oddział w Raniżowie - Raniżów