Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Głogowie Małopolskim

Centrala - Głogów Małopolski
Oddział w Dzikowcu - Dzikowiec
Oddział w Świlczy - Świlcza
Oddział w Markowej - Markowa
Oddział w Raniżowie - Raniżów