Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Tyczynie

Centrala - Tyczyn
Oddział Chmielnik - Chmielnik