Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Strzyżowie

Centrala - Strzyżów
Oddział Czudec - Czudec
Oddział Frysztak - Frysztak
Oddział Niebylec - Niebylec
Oddział Wiśniowa - Wiśniowa