Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Ropczycach

Centrala - Ropczyce