Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
EXPRESS BANK SPÓŁDZIELCZY

Centrala - Rzeszów
I Oddział Rzeszów - Rzeszów
II Oddział Rzeszów - Rzeszów
III Oddział Rzeszów - Rzeszów
Oddział Krasne - Krasne