Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Mielcu)

Centrala - Mielec
Oddział w Padwi Narodowej - Padew Narodowa
Oddział w Czerminie - Czermin
Oddział w Tuszowie Narodowym - Tuszów Narodowy
Oddział w Borowej - Borowa