Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Mielcu)

Centrala - Mielec
O. w Padwi Narodowej - Padew Narodowa
O. w Czerminie - Czermin
O. w Tuszowie Narodowym - Tuszów Narodowy
O. w Borowej - Borowa