Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Leżajsku

Centrala - Leżajsk
Oddział w Kuryłówce - Kuryłówka
Oddział w Grodzisku Dolnym - Grodzisko Dolne