Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Siedlcach

Centrala - Siedlce