Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sobieniach Jeziorach

Centrala - Sobienie Jeziory