Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Krzywdzie

Centrala - Krzywda
Oddział w Woli Mysłowskiej - Wola Mysłowska