Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Łukowie

Centrala - Łuków
Oddział w Staninie - Stanin