Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie

Centrala - Trzebieszów
Oddział Kąkolewnica - Kąkolewnica
Oddział w Stoczku Łukowskim - Stoczek Łukowski
Oddział w Wojcieszkowie - Wojcieszków
Oddział w Łukowie - Łuków