Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim

Oddział w Dobrem - Dobre
Centrala - Mińsk Mazowiecki