Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Ruścu

Centrala - Rusiec