Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Warcie

Centrala - Warta
Oddział w Buczku - Warta
Oddział w Siemkowicach - Warta