Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Wartkowicach

Centrala - Wartkowice