Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli

Centrala - Zduńska Wola