Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Oddział w Lesznowoli - Łowicz
Centrala - Łowicz
Oddział w Bielawach - Bielawy
Oddział w Dmosinie - Dmosin
Oddział w Domaniewicach - Domaniewice
Oddział w Godzianowie - Godzianów
Oddział w Kocierzewiu - Kocierzew
Oddział w Nieborowie - Nieborów
Oddział w Słupi - Słupia
Oddział w Jeżowie - Jeżów
Oddział w Lipcach Reymontowskich - Lipce Reymontowskie
Oddział w Zdunach - Zduny
Oddział w Chąśnie - Chąśno
Oddział w Sadkowicach - Sadkowice