Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Wiskitkach

Centrala - Wiskitki
Oddział w Baranowie - Baranów