Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sławnie

Centrala - Sławno
Oddział w Malechowie - Malechowo
Oddział w Białym Borze - Biały Bór
Oddział w Polanowie - Polanów