Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Łebie

Centrala - Łeba
Oddział w Czarnej Dąbrówce - Czarna Dąbrówka