Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Mazurski Bank Spółdzielczy w Giżycku

Centrala - Giżycko
Oddział w Rynie - Ryn
Oddział w Barczewie - Barczewo