Lista oddziałów wybranego banku (Bank Spółdzielczy w Węgorzewie)

Centrala - Węgorzewo
Oddział w Baniach Mazurskich - Banie Mazurskie
Oddział w Budrach - Budry
Oddział w Pozezdrzu - Pozezdrze
Oddział w Kruklankach - Kruklanki