Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Węgorzewie

Centrala - Węgorzewo
Oddział w Baniach Mazurskich - Banie Mazurskie
Oddział w Budrach - Budry
Oddział w Pozezdrzu - Pozezdrze
Oddział w Kruklankach - Kruklanki