Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Bank Spółdzielczy w Sejnach

Centrala - Sejny
Oddział w Wiżajnach - Wiżajny
Oddział w Puńsku - Puńsk
Oddział w Szypliszkach - Szypliszki