Lista oddziałów z przypisanem numerem rozliczeniowym
Warmińsko - Mazurski Bank Spółdzielczy

Oddział w Olsztynie - Olsztyn
Oddział w Jezioranach - Jeziorany
Centrala - Pisz